Menu / szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego

Poniżej przedstawiamy protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oraz montaż lamp basenowych wraz ze źródlem światła LED i uchwytem do montażu w ilości 17 kompletów.

Do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
protokol_ z_przeprowadzonego_rozeznania_cenowego

Zapytanie ofertowe na usługę poboru próbek i wykonania badania wody basenowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonania fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej w 2022 roku. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do 4 stycznia do godziony 9:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
projekt umowy
formularz oferty
HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY
formularz cenowy

Rozeznanie cenowe na dostawę i montaż lamp basenowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z montażem lamp basenowych wraz ze źródłem światła LED i uchwytem do montażu w ilości 17 kompletów.

Szczegóły w poniżej załączonym „rozeznaniu cenowym”.

Rozeznanie cenowe: rozeznanie cenowe dostawa i montaż lamp

Rys poglądowy: Rys poglądowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DzU.2019, poz. 2019 z późn. zm.)

„WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZADWORZANACH.”

Szczegóły w treści zapytania, do pobrania poniżej.

ZOBACZ WIĘCEJ