Menu / szukaj

Historia budowy krytej pływalni

WYBUDOWANA W LATACH 1999 – 2000 przez Samorząd Gminy Sokółka przy współudziale środków z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie

HISTORIA BUDOWY PŁYWALNI

21.04.1995 – Zgłoszenie zamiaru budowy hali sportowej i pływalni do wojewódzkiego programu bazy sportowej do roku 2005
27.05.1997 – Uchwała Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie przystąpienia do budowy krytej pływalni
30.04.1998 – Wykonanie projektu technicznego
29.07.1998 – Zawarcie umowy z inwestorem zastępczym na prowadzenie inwestycji
30.12.1998 – Zawarcie umowy z wykonawcą pływalni – rozpoczęcie budowy
30.12.2000 – Zakończenie budowy
10.01.2001 – Zakończenie rozruchu i końcowy odbiór
10-31.01.2001 – Wyposażanie obiektu i przygotowanie do korzystania przez mieszkańców

GŁÓWNI UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

INWESTOR: Gmina Sokółka reprezentowana przez Zarząd Miejski
Współfinansowanie:
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie – 1.700.000 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sokółka – 130.900 zł

Wykonawcy wybrani w trybie zamówień publicznych:
1. Dokumentacja techniczna – Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Spółka z o.o. “Tehmar” Olsztyn
2. Inwestor zastępczy – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Białystok
3. Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “KPBP – BICK” S.A. Kielce

KREDYTOWANIE INWESTYCJI

1. Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Białymstoku
2. BIG Bank Gdański S.A. Warszawa

KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Prace przygotowawcze i dokumentacja: 185.000 zł
2. Wykonanie obiektu zraz z obsługą inwestorską: 7.470.000 zł
3. Wyposażenie pływalni: 280.000 zł

WAŻNIEJSI PODWYKONAWCY

1. Roboty budowlane: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “Rodex” Sp. z o.o. Białystok
2. Technologie wody basenowej : “Aquarius Line” Warszawa
3. Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne: Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych – Białystok
4. Instalacja c.o. /węzeł cieplny i przyłącza/: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sokółka
5. Instalacja elektryczna: “Tehmar” Suwałki