Menu / szukaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów lodowiska demontowalnego o wymiarach 40m x 25m do OSiR w Sokółce.
Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do dnia 10.10.2023 r. (liczy się data wpływu do OSiR Sokółka).

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej na adres zamawiającego w/w terminie.

W przypadku braku podpisu zaufanego lub podpisu osobistego dopuszcza się złożenie oferty jako skan podpisanego dokumentu wraz z załącznikami.

Szczegóły w treści dokumentacji do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż nowych obiektów na istniejącym placu zabaw na ul. Północnej w Sokółce zgodnie z załączonym poniżej projektem zagospodarowania terenu i przedmiarem robót.

Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do dnia 31.07.2023 r. do godziny 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej na adres zamawiającego w/w terminie.

W przypadku braku podpisu zaufanego lub podpisu osobistego dopuszcza się złożenie oferty jako skan podpisanego dokumentu wraz z załącznikami.

Szczegóły w treści dokumentacji do pobrania poniżej:

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DzU.2019, poz. 2019 z późn. zm.)

„Dostawa i montaż dmuchanego wodnego toru przeszkód na pływalni OSiR w Sokółce ul. Mariańska 31.”

Szczegóły w treści zapytania, do pobrania poniżej:
Zapytanie ofertowe tor przeszkód pdf

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY AUTOSAN D-47B

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przyczepy Autosan D-47B. Przetarg odbędzie się 6 maja 2022 roku o godzinie 14:00 w pokoju 214, I piętro budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – ul. Mariańska 31. 

Cena wywoławcza wynosi 3000 zł, a postępowanie w licytacji: 100 zł.  

Dane przyczepy:

  1. Marka, model: Autosan, D-47B
  2. Numer Rejestracyjny: BSK GP80
  3. Rodzaj pojazdu: przyczepa ciężarowa rolnicza.
  4. Numer identyfikacyjny VIN: 22887
  5. Rok produkcji: 1977

Szczegóły dotyczące przetargu: ogłoszenie przetargu

W celu wcześniejszych oględzin przyczepy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 711 25 71.

Zapraszamy!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Poniżej przedstawiamy protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty budowy instalacji nawadniającej boiska sportowego zlokalizowanego w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31.

Do pobrania:

protokol_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty