Menu / szukaj

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY AUTOSAN D-47B

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przyczepy Autosan D-47B. Przetarg odbędzie się 6 maja 2022 roku o godzinie 14:00 w pokoju 214, I piętro budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – ul. Mariańska 31. 

Cena wywoławcza wynosi 3000 zł, a postępowanie w licytacji: 100 zł.  

Dane przyczepy:

  1. Marka, model: Autosan, D-47B
  2. Numer Rejestracyjny: BSK GP80
  3. Rodzaj pojazdu: przyczepa ciężarowa rolnicza.
  4. Numer identyfikacyjny VIN: 22887
  5. Rok produkcji: 1977

Szczegóły dotyczące przetargu: ogłoszenie przetargu

W celu wcześniejszych oględzin przyczepy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 711 25 71.

Zapraszamy!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Poniżej przedstawiamy protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty budowy instalacji nawadniającej boiska sportowego zlokalizowanego w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31.

Do pobrania:

protokol_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego

Poniżej przedstawiamy protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oraz montaż lamp basenowych wraz ze źródlem światła LED i uchwytem do montażu w ilości 17 kompletów.

Do pobrania:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
protokol_ z_przeprowadzonego_rozeznania_cenowego

Zapytanie ofertowe na usługę poboru próbek i wykonania badania wody basenowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonania fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej w 2022 roku. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do 4 stycznia do godziony 9:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
projekt umowy
formularz oferty
HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY
formularz cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyłączonej zgodnie z art.4 pkt 8 ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U.2015, poz. 2164)

  1. „WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOMIKACH.”
  2. „ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOMIKACH.”

Szczegóły w treści zapytania, do pobrania poniżej.

ZOBACZ WIĘCEJ