Menu / szukaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DzU.2019, poz. 2019 z późn. zm.)

„Dostawa i montaż dmuchanego wodnego toru przeszkód na pływalni OSiR w Sokółce ul. Mariańska 31.”

Szczegóły w treści zapytania, do pobrania poniżej:
Zapytanie ofertowe tor przeszkód pdf