Menu / szukaj

Unieważnienie przetargu na remont saun

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce – ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 405028-2012.

DO POBRANIA: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [.pdf]

(JK)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Pełna treść ogłoszenia [.pdf]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) [.pdf]

Dokumentacja projektowa [.zip]

(JK)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia [.pdf]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) [.pdf]

Dokumentacja projektowa [.zip]

Zamieszczono w dniu 26.09.2012 r.:

Wyjaśnienie związane z treścią SIWZ [.pdf]

Aktualny kosztorys ślepy [.pdf]