Menu / szukaj

Informacja dotycząca przetargu na wykonanie wanny jacuzzi w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie wanny jacuzzi w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

wyjaśnienia treści specyfikacji