Menu / szukaj

Unieważnienie przetargu na wykonanie wanny jacuzzi w budynku krytej pływalni

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie wanny jacuzzi w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Do pobrania: ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania