Menu / szukaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyłączonej zgodnie z art.4 pkt 8 ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U.2015, poz. 2164)

  1. „WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOMIKACH.”
  2. „ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOMIKACH.”

Szczegóły w treści zapytania, do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe remont instalacji elektrycznej Nomiki
Remont instalacji wzór oferty
Zapytanie ofertowe + wzór oferty
OFERTA