Menu / szukaj

Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu, dzięki której możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie miasta.

 

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.

Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji. Na terenie gminy Sokółka obszar rewitalizacji obejmuje:

Podobszar I –ulice: Białostocką, Kryńską, Mariańską, 1-go Maja, Norberta Barlickiego, Ks. Piotra Ściegiennego, Joachima Lelewela, Pocztową

Podobszar II –ulice: Nową, Roski Małe, Wodną, Kryńską, Nadrzeczną, Osiedle Zielone, Wschodnią i Majową.

Podobszar III –obszar Osiedla Buchwałowo

Podobszar IV – obszar sołectwo Stara Kamionka.

Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

DO POBRANIA:

Karta projektu z instrukcją (format .pdf)

Karta projektu z instrukcją (format .docx)

Karty można pobrać i składać:

w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój 309

w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: www.sokolka.pl, a następnie wysłać na adres mailowy:

Karty można składać od 31 lipca do 15 sierpnia 2017 r.

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Więcej informacji o rewitalizacji w Gminie Sokółka na: sokolka.pl/info/rewitalizacja/