Menu / szukaj

Wspólnie tworzymy Program Rewitalizacji!

Jeżeli nie jest Ci obojętne otoczenie, w którym żyjesz, chcesz mieć wpływ na to jak będzie zmieniało się Twoje miejsce zamieszkania, masz pomysły na zmianę i rozwój gminy Sokółka – weź udział w spotkaniach warsztatowych i wyraź swoją opinię!

W ramach opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka został wyznaczony obszar, który zostanie objęty procesem rewitalizacji. Ten obszar został podzielony na następujące podobszary:

Podobszar I – obejmuje ulice: Białostocką, Kryńską, Mariańską, 1- go Maja, Norberta Barlickiego, Ks. Piotra Ściegiennego, Joachima Lelewela, Pocztową,

Podobszar II – obejmuje ulice: Nową, Roski Małe, Wodną, Kryńską, Nadrzeczną, Osiedle Zielone, Wschodnią i Majową,

Podobszar III – obejmuje obszar Osiedla Buchwałowo,

Podobszar IV – obejmuje obszar sołectwa Stara Kamionka.

Chcemy poznać realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz użytkowników ww. obszarów, tak aby móc zaplanować faktycznie potrzebne działania. Dlatego zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w organizowanych w następujących dniach i miejscach spotkaniach:

1.08.2017, 16:00 – 18:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1

2.08.2017 15:00 – 17:00 – SCOP, Sokółka, Plac Kościuszki 26

4.08.2017 16:00 – 18:00 – Wiejski Dom Kultury w Starej Kamionce

5.08.2017, 10:00 – 12:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1

08.08.2017 16:00 – 18:00 – sala Metal-Fach, Sokółka, ul. Kresowa 62

09.08.2017 16:00 – 18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sokółka, Os. Zielone 2

10.08.2017 16:00 – 18:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1

Podczas spotkania omówione zostaną problemy i potrzeby wskazanych obszarów, a następnie wspólnie wypracujemy wizję obszaru w przyszłości oraz określimy działania i projekty, które powinny być realizowane w celu osiągnięcia zakładanej wizji.

Posiadanie przez gminę Lokalnego Programu Rewitalizacji otwiera możliwość na pozyskanie środków finansowych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zaplanowanych działań i projektów rewitalizacyjnych, także tych zgłoszonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i inne zainteresowane osoby.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka, tel. 85 711 0917, Urząd Miejski w Sokółce, pokój 309, www.sokolka.pl.

UM

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020