Menu / szukaj

Życzymy wszystkim Wesołego Alleluja!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

W E S O Ł E G O   A L L E L U J A!