Menu / szukaj

Finał Wojewódzkich XVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

P1470095

Dnia 4.VII.2015 r. na stadionie OSiR Sokółka przy ul. Mariańskiej o godz. 10 rozpoczął się Finał Wojewódzkich XVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Celem imprezy jest przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, promocja nowych konkurencji i dyscyplin sportowych, promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej oraz współpraca z samorządami i innymi jednostkami działającymi w środowisku na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Organizatorami imprezy są :Krajowe Zrzeszenie LZS, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Sokółce, OsiR Sokółka, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W igrzyskach prawo startu mieli;kobiety i mężczyźni urodzeni w roku 1997 i starsze/si, członkowie LZS/LKS posiadający obywatelstwo polskie, pracownicy i działacze samorządowi wszystkich szczebli,członkowie Rad Wojewódzkich Zrzeszenia LZS oraz parlamentarzyści.

W programie igrzysk nie brakowało widowiskowych konkurencji zarówno zespołowych jak i indywidualnych.

Konkurencje zespołowe dzieliły się na;

1.Piłka nożna mężczyzn 5 osobowych

2.Piłka siatkowa kobiet drużyn 3osobowych

3.Piłka siatkowa mężczyzn drużyn 3 osobowych

4.Piłka siatkowa plażowa kobiet

5.Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

6.Przeciąganie liny kobiet

7.Przeciąganie liny mężczyzn

Konkurencje drużynowe;

8.Przenoszenie worków z piaskiem mężczyzn

9.Czwórbój dla władz(kręgle,strzały na bramkę, rzuty lotką rzuty podkową)

10.Czwórbój kobiet(rzuty piłka lekarską,rzuty podkową, kręgle,rzuty lotką)

11.Wielobój sprawnościowy(sztafeta sprawnościowa,slalom piłkarski

Konkurencje indywidualne;

12.Letni nordic walking 1600m

13.Wyciskanie odważnika 17.50kg mężczyzn

14.Przerzucanie opony traktorowej

Suma punktów zgromadzonych przez reprezentantów danego powiatu określiło miejsce w klasyfikacji generalnej powiatów.

Za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach zwycięscy otrzymali pamiątkowe medale natomiast za miejsca I-VI w punktacji generalnej powiatów zostały wręczone puchary.