Menu / szukaj

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu” w ramach którego została opracowana dokumentacja techniczna oraz projektowo – kosztorysowa przebudowy placu z docelową nazwą Plac Bitwy Niemeńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wróblewskiego w Sokółce.

Gmina Sokółka otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju na podstawie umowy z dn. 29.05.2023 r. Całkowita wartość zadania: 187 500,00 zł.