Menu / szukaj

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2023

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

INFORMACJA

budżet obywatelski w Gminie Sokółka 2023

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

NABÓR WNIOSKÓW

od 18 lipca do 02 września 2022 r.

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce,

  • wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,

  • skan wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl.

Regulamin budżetu obywatelskiego i formularz zgłoszenia projektu dostępne są na stronie internetowej www.sokolka.pl (zakładka – budżet obywatelski).

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych

w Urzędzie Miejskim w Sokółce (poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00):

  • osobiście w pokoju nr 311,

  • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,

  • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2023 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

  • 200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie

(maks. wartość projektu ogólnomiejskiego to 80 tys. zł),

  • 100 tys. zł na projekty wiejskie

(maks. wartość projektu wiejskiego to 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

– wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,

– w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Sokółka,

a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich gminy Sokółka.

– dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców gminy Sokółka,

a wiejskiego 7 mieszkańców,

– zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.

Głosowanie odbędzie się w dniach: 28 września – 10 października 2022r.

Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej),

do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Zachęcam do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

Burmistrz Sokółki

 

POMYSŁWNIOSEKGŁOSOWANIEREALIZACJA