Menu / szukaj

Ważna informacja dotycząca funkcjonowania obiektów OSIR Sokółka

Na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D.U.2020 poz.2316 z późn. zm.), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce musi przedłużyć zamknięcie swoich obiektów:

  • Pływalni Sportowej,
  • Lodowiska,
  • Stadionu,
  • Hotelu OSiR.

Obiekty są nieczynne od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zajęcia organizowane w obiektach pływackich, jak grupowe nauki pływania, aqua aerobik, zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym oraz korygujące wady postawy, zostaną odpracowane po ponownym otworzeniu pływalni.

Terminy ważności kart wstępu OSiR i rabaty zostaną wydłużone przynajmniej o czas zamknięcia obiektów.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem z obiektów sportowych do 31 stycznia 2021 r. mogą korzystać tylko tzw. sportowcy zawodowi – osoby pobierające stypendia sportowe, członkowie kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej. Tacy sportowcy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i po umówieniu się z kierownictwem obiektu, mogą trenować na Krytej Pływalni i Stadionie.