Menu / szukaj

Stare gry i zabawy na zamku w Tykocinie

Tym razem nasi koloniści odwiedzili zrekonstruowany zamek w Tykocinie. Poznali bogatą przeszłość tego miejsca oraz dosłownie mogli dotknąć historii poprzez różne stare przedmioty zebrane w jego salach. Ale zamek to nie tylko samo zwiedzanie i eksponaty. Dzieci poznały gry i zabawy swoich rówieśników sprzed stuleci. Ciekawe jest to, że te zabawy pochodziły z kręgu czterech kultur występujących wówczas na Podlasiu.