Menu / szukaj

Delegacja z Grodna z wizytą w Sokółce

wiz_2016_z_bialorusi-007

W dniu 10 marca Sokółkę odwiedziła delegacja z Białorusi z Zastępcą Mera Grodna Borysem Fedarau na czele. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z Panią Burmistrz w Urzędzie Miejskim. Tematem rozmowy były transgraniczne projekty dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej oraz sportowej. 

Przy współpracy z sąsiadami ze wschodu możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 85% w ramach Projektów Transgranicznych „Polska-Białoruś-Ukraina”. Na spotkaniu omawiane były takie inwestycje, jak rozbudowa kortów tenisowych i pływalni, a także budowa: pomostu, deptaka i ścieżki rowerowej wokół zalewu.
Obie strony chcą wkrótce podpisać stosowne porozumienia.

W spotkaniu wzięli  udział: Mer Grodna Borys Fedarau, Prezes Białoruskiego Związku Turystyki i Sportu Siergiej Kolieda, przewodniczący Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników lokalnego przemysłu i przedsiębiorstw komunalnych Boris Kozelkov oraz Dyrektor Generalny w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Grodna Oleg Michajlowicz Dobrowolskij, a także Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk Dyrektor OSiR w Sokółce Piotr Rygasiewicz, Sekretarz Gminy Sokółka Adam Łajkowski oraz Kierownik wydziału pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Sokółce Piotr Romanowicz.

Po zakończeniu wizyty w urzędzie goście udali się na Szlak Tatarski do Bohonik gdzie zwiedzano zabytkowy meczet. Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Goście z Białorusi zostali oprowadzeni po obiektach sportowych przy ulicy Mariańskiej, przy okazji wymieniono się doświadczeniami w zarządzaniu infrastrukturą sportową oraz możliwością jej rozwoju na przykładzie naszego ośrodka.

Zarówno delegaci z Grodna, jak i włodarze Sokółki nie mają wątpliwości, że nawiązana współpraca przyniesie wiele wymiernych korzyści.