Menu / szukaj

Wolność – wczoraj i dziś

plakat SFL gra rowerowa

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. na ternie Sokółki będzie realizowany kolejny projekt pt. „Wolność wczoraj i dziś”, którego parterem w realizacji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, jak również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – głównie stypendystów Fundacji SFL.

Celem projektu jest zmiana świadomości mieszkańców Gminy Sokółka, jak w obecnych czasach można i należy korzystać z wolności, poprzez wdrożenie nowej inicjatywy partnerstwa, jak też zainteresowanie sokólskiej młodzieży i dorosłych bogactwem ich regionu oraz historii, poprzez grę miejską z elementami edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania w codziennym życiu.

Na spotkaniu przedstawicieli partnerów w dniu 15 kwietnia 2015 r. omówiono przygotowania do gry miejskiej, która odbędzie się w końcu czerwca 2015 r. Przedstawiciele gimnazjów zadeklarowali udział w projekcie po 20-stu uczniów i dwóch wychowawców, z każdej szkoły. Ustalono też trasę, na której odbędzie się wycieczka rowerowa połączona z warsztatami. Trasa wycieczki rowerowej będzie biegła od Zalewu Sokólskiego do wiatraka w Malawiczach Dolnych. Następnie przez Sokółkę do Geniusz do stadniny koni i z powrotem nad Zalew Sokólski. Uczestnicy gry, mają sobie wybrać atrakcje turystyczne położone na trasie wycieczki, opisane w przewodniku „Sokółka znana i nieznana”. Na trasie wycieczki uczestnicy będą wykonywać różne zadania, jak również będą uczestnikami miniwarsztatów na temat energii odnawialnej (wiatrak), kolarstwa oraz żeglarstwa.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy również osoby dorosłe – seniorów, którzy wolontarystycznie będą pełnić rolę „kontrolerów” i pomocników na trasie rowerowej, jak również pamiętające dawne dzieje Sokółki.

Na zakończenie gry przewidziane jest ognisko z udziałem wszystkich partnerów i przedstawicieli władz. Podczas ogniska zostaną wręczone uczestnikom projektu – nagrody i dyplomy.

Trwałym efektem projektu będą trzy tablice informujące o miejscach zabytkowych ze zdjęciami i opisami przygotowanymi przez uczestników gry.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy e-mailowo fundacjasfl@gmil.com  do dnia 30 kwietnia. O postępach projektu będziemy informować Państwa na bieżące.

Przewodnik „Sokółka znana i nieznana, jest dostępny w Bibliotece Publicznej oraz na stronie

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pl/Biblioteka-dobra-wspolnego.html

plakat SFL gra rowerowa