Menu / szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wanny jacuzzi w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Została wybrana oferta:

„EXPERT-SERWIS” Sławomir Kasner, Porosły 109, 16-070 Choroszcz.

Do pobrania:
zawiadomienie