Menu / szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.” (numer ogłoszenia w BZP: 439610 – 2012 data zamieszczenia: 08.11.2012) została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GENO” Sp. z o.o. ul. Witosa 135, 16-100 Sokółka

Łączna wartość oferty netto 243.349,65, brutto 299.320,07, VAT 23% tj. 55.970,42 zł

Szczegóły w załączniku.

Do pobrania: zawiadomienie.pdf