Menu / szukaj

Unieważnienie przetargu na remont saun

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce – ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 405028-2012.

DO POBRANIA: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [.pdf]

(JK)